loader

Služby

1/ SERVIS PRO INSOLVENČNÍ SPRÁVCE a ZAJIŠTĚNÉ VĚŘITELE

V rámci našeho portfolia nabízíme zejména pomoc při zpeněžení nemovitého majetku z insolvenčních řízení. Stanovíme reálnou tržní cenu nemovitostí v daném čase a místě a využijeme spolehlivých prodejních procesů pro dosažení maximální prodejní ceny. Dlouhodobě spolupracujeme s prověřenými soudními znalci a zajišťujeme znalecké posudky a podklady pro finanční úřady. Navrhujeme nejvhodnější formu a konkrétní podmínky řízeného prodeje, resp. zpeněžení nemovitého majetku. Zvolíme optimální prezentaci nemovitostí v insolvenčním řízení, komunikujeme s potenciálními zájemci a nalezneme finančně prověřeného kupce. Vypracujeme veškerou agendu, potřebnou k prezentaci nabídky i k samotné obchodní transakci s nemovitostmi. Zajistíme kompletní právní servis obsahující rezervační, budoucí kupní či kupní smlouvy i s dokumenty pro vklad do katastru nemovitostí. Podáváme pravidelné zprávy o procesu prodeje nemovitého majetku a jeho předpokládanému dosažení. Pracujeme na profesionální úrovni a se znalostí insolvenčního zákona. Důkladně sledujeme vývoj zpeněžování nemovitostí v insolvenčních řízeních i novelizace insolvenčních zákonů.
 

2/ REALITNÍ ČINNOST

Jsme specialisté v realitách, rozumíme zákonitostem realitního trhu a neustále se vzděláváme. V našem oboru je to totiž hlavní předpoklad k uspokojení individuálních potřeb našich klientů a realizace obchodů s nemovitostmi tou nejefektivnější formou. Sledujeme aktuální nabídky a poptávky nemovitostí, dokážeme určit maximální možnou tržní cenu a konkurenceschopnost nabízené nemovitosti v daném čase a místě. Znalost trhu a správný odhad jeho vývoje jsou klíčové i pro načasování samotné transakce s nemovitostmi. Garantujeme prověřený právní servis a finanční poradenství. Ovládáme marketing a umíme naplánovat správnou strategii a prezentaci, abychom co nejrychleji oslovili a našli bonitní zájemce. V našem týmu jsou odborníci, kteří čerpají z dlouholetých obchodních zkušeností, realitních aktivit a dobře si uvědomují, jak je důležitý individuální přístup a úroveň služeb v této oblasti. Samozřejmostí jsou také další doplňkové a související služby. Zajišťujeme znalecké posudky a odhady nemovitostí, vypracování smluv, vyřízení vkladu do katastru nemovitostí, energetické štítky či daňová přiznání. Postaráme o převody energií, stěhování nebo vyklízení. Za klienty vyřídíme vše, co by jinak museli provádět složitě sami a bez úplných informací.
 

3/ ODDLUŽENÍ NEMOVITOSTÍ

Okrajově se zabýváme pomocí při oddlužení nemovitostí. Poskytujeme právní zastoupení a také bezplatné poradenství a konzultace. Zvládneme řešit všechna nepříjemná jednání s věřiteli a institucemi, ochránit klienty před nekalými praktikami a nalézt pro ně vhodné řešení v tíživých situacích. Naše klienty zastupujeme u inkasních společností a na exekutorských úřadech po celé ČR. Dokážeme prověřit všechny vymáhané pohledávky a zajistit férové podmínky dřív, než bude klientova nemovitost prodána formou nevýhodné a „nedobrovolné dražby“. Spolupracujeme s prověřenými advokáty, insolvenčními správci a pod notářských dohledem. Umíme zajistit řízený prodej postihnutých nemovitostí za nejvyšší možnou tržní cenu a ochránit klienty před úplnou ztrátou jejich finančních prostředků. Pracujeme podle jasných pravidel, dodržujeme etiku a diskrétní jednání.